کتاب اژدهای پدرم

اثر راث استیلز جانت از انتشارات کتاب پنجره‏‫ - مترجم: نسرین وکیلی-داستان فانتزی

Elmer Elevator (narrators father as a boy) runs away with an old alley cat to rescue a flying baby dragon being exploited on a faraway island. With the help of two dozen pink lollipops, rubber bands, chewing gum, and a fine-toothed comb, Elmer disarms the fiercest of beasts on Wild Island.


خرید کتاب اژدهای پدرم
جستجوی کتاب اژدهای پدرم در گودریدز

معرفی کتاب اژدهای پدرم از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب اژدهای پدرم


 کتاب جوجه کوچولو تی تاپ، تی تاپ، بدو
 کتاب هزار توی پن
 کتاب برادران شیردل
 کتاب رابین هود
 کتاب پری جنگلی
 کتاب ارلاندو