کتاب بره ئی در پوست گرگ

اثر رفیق شامی از انتشارات نشر چشمه - مترجم: بیژن شکرریز-داستان فانتزی

گرگ‌های دیگر هم بیدار شدند. گرگ پیر جای هیلو را نشان‌اش داد و گفت: «اینجا می‌خوابی. بی‌اجازه‌ی من هم قدم از قدم بر نمی‌داری.» هیلو سرش را پایین انداخت و روی زمین دراز کشید. جوان‌ترین گرگ بلند گفت: «من فکر می‌کنم یه چیزی‌ش می‌شه.»؛


خرید کتاب بره ئی در پوست گرگ
جستجوی کتاب بره ئی در پوست گرگ در گودریدز

معرفی کتاب بره ئی در پوست گرگ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بره ئی در پوست گرگ


 کتاب خروس طلایی و نوشته های دیگر
 کتاب بینتی 1
 کتاب چگونه اژدهای خود را تربیت کنید - جلد ششم
 کتاب گرگ های توی دیوار
 کتاب ترس مرد فرزانه کتاب دوم جلد اول
 کتاب الکس کولد - جلد 2