کتاب جنگل تاریکی ها

اثر کاساندرا ادونل از انتشارات فرهنگ نشر نو - مترجم: مهدی ضرغامیان-داستان فانتزی

گابريل با آستين لباسش گرد و خاک روی كتاب را پاک كرد و با صدای بلند خواند: «اژدهاک دهان سوچاک!»

همين كه آخرين كلمه را بر زبان آورد، نور خيره‌كننده‌ای از جلد كتاب برخاست. حروف طلايی‌رنگی از روی جلد كتاب شروع به لغزيدن كردند و روی دست‌ها و بازوها و صورت گابريل راه افتادند و تمام بدن او را پر كردند. انگار كه بدنش پر از خالكوبی‌های متحرک و لرزان شده بود.

زوئه از ترس فريادی كشيد: «كتاب را ول كن! ولش كن!»


خرید کتاب جنگل تاریکی ها
جستجوی کتاب جنگل تاریکی ها در گودریدز

معرفی کتاب جنگل تاریکی ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جنگل تاریکی ها


 کتاب هزار و یک شب
 کتاب مولی و طوفان
 کتاب بازول گربه ی آشپزخانه
 کتاب آقا موش پستچی به تعطیلات می رود
 کتاب دیده بان اژدها (پنج گانه ی دیده بان اژدها)کتاب اول
 کتاب کاپابلانکا