کتاب روزی که مداد شمعی ها دست از کار کشیدند

اثر درو دیوالت از انتشارات به نگار - مترجم: رضی هیرمندی-داستان فانتزی

دانکن بیچاره فقط دلش می‌خواهد نقاشی کند. اما وقتی سراغ جعبه‌ی مداد‌شمعی‌هایش می‌رود، یک دسته نامه توی جعبه می‌بیند. نامه‌ها به اسم اوست. مداد‌شمعی‌ها برای دانکن نامه نوشته‌اند و به او خبر داده‌اند که دیگر حاضر نیستند کار کنند! هرکدام از مداد‌شمعی‌ها در نامه توضیح داده‌اند که به چه دلیل دست از کار کشیده‌اند.دانکن پس از خواندن نامه‌ها تصمیم می‌گیرد از رنگ‌های نامتعارف استفاده کند.


خرید کتاب روزی که مداد شمعی ها دست از کار کشیدند
جستجوی کتاب روزی که مداد شمعی ها دست از کار کشیدند در گودریدز

معرفی کتاب روزی که مداد شمعی ها دست از کار کشیدند از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب روزی که مداد شمعی ها دست از کار کشیدند


 کتاب سفر باور نکردنی ادوارد
 کتاب نجات ارداس 1
 کتاب عید قلب های گرم
 کتاب پدی کلارک
 کتاب یک سرمگس توی سوپم افتاده!
 کتاب پنلوپیاد