کتاب عاتش

اثر انجی سیج از انتشارات افق - مترجم: مهرداد مهدویان-داستان فانتزی

سیپتیموس هنوز درگیر جنگ در سرزمین تاریکی است و فقط با دوباره روشن کردن آتش قدیمی میتواند دشمنان پلیدش را نابود کند.حالا سیپتیموس باید برترسش غلبه کند و یک بار برای همیشه با دروغ و سیاهی از نزدیک روبه رو شود...


خرید کتاب عاتش
جستجوی کتاب عاتش در گودریدز

معرفی کتاب عاتش از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب عاتش


 کتاب داروی شگفت انگیز جورج
 کتاب نقطه سیاه
 کتاب بارتیمیوس کتاب اول
 کتاب جنگولک بازی های جناب تام ۳
 کتاب مری پاپینز
 کتاب مومی ترول ها ۴