کتاب هر روز

اثر دیوید لویتان از انتشارات میلکان - مترجم: فاطمه جابیک-داستان فانتزی

تنها راه برای ادامه زندگی این است که هر فرد را تنها به عنوان یک احتمال ببینیم. برای آ شخصیت اصلی داستان «هر روز» این یک ضرورت مطلق است. اما برای بقیه ما این فقط می‌تواند یک ایده خوب باشد.
راستی اگر می‌توانستیم مثل آ هر روز را در بدن آدم‌های متفاوتی شروع کنیم و به گنجینه خاطرات آن‌ها دست یابیم، آیا این شانس را نداشتیم که جهان را بیشتر لمس کنیم؟


خرید کتاب هر روز
جستجوی کتاب هر روز در گودریدز

معرفی کتاب هر روز از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب هر روز


 کتاب جرقه و آموزشگاه پلیس
 کتاب خداحافظ برای همیشه و ممنون بابت اون همه ماهی
 کتاب استخوان های دوست داشتنی
 کتاب قصه ها و افسانه ها
 کتاب خل بازی تابستانی مومین ها
 کتاب سرگذشت آرتور گوردن پیم