کتاب هر روز

اثر دیوید لویتان از انتشارات میلکان - مترجم: فاطمه جابیک-داستان فانتزی

تنها راه برای ادامه زندگی این است که هر فرد را تنها به عنوان یک احتمال ببینیم. برای آ شخصیت اصلی داستان «هر روز» این یک ضرورت مطلق است. اما برای بقیه ما این فقط می‌تواند یک ایده خوب باشد.
راستی اگر می‌توانستیم مثل آ هر روز را در بدن آدم‌های متفاوتی شروع کنیم و به گنجینه خاطرات آن‌ها دست یابیم، آیا این شانس را نداشتیم که جهان را بیشتر لمس کنیم؟


خرید کتاب هر روز
جستجوی کتاب هر روز در گودریدز

معرفی کتاب هر روز از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هر روز


 کتاب تورفین، وایکینگ مهربان 6
 کتاب جویندگان مقبره 2
 کتاب مارگریتا دلچه ویتا
 کتاب کارخانه ی مطلق سازی
 کتاب ماجراهای کارلسون پشت بومی 1
 کتاب پری جنگلی