کتاب پیک جنوب

اثر آنتوان دو سنت اگزوپری از انتشارات مجید (به سخن) - مترجم: پرویز شهدی-داستان فانتزی

سنت اگزوپری در واقع ایکاروسی است در بند هزارتوی زندگی خاکی، فکر و ذکرش رهایی از این زندان است، زندان تن، راه چاره‌اش پرواز است و وسیله‌ی پرواز: هواپیمان. آن وقت در پهنه‌ی بی‌کران آسمان و جنگجویان خطرآفرینش: باد، توفان، مه، راه گم کردن در دل صحرایی که همه جایش یکسان است، خلبان، راوی داستان‌هایش هم می‌شود، داستان‌هایی که داستان نیستند، حقیقتند، ماجراهایی هستند که برای خودش و رفقای هم‌پیشه‌اش اتفاق افتاده و از آن‌ها جان سالم در برده یا جان باخته‌اند. اما این آدمی که با ماشین، با مسائل فنی، با پرواز و خطرها و مشکلات آن دست به گریبان است، طبعا نباید اهل اندیشه و سیر و سلوک و کشف و شهود باشد، اما در حقیقت چون اهل این حرف‌هاست به هوانوردی رو می‌آورد. زمین برایش قفس تنگی است مانند بدنش، برای اندیشیدن و سیر و سلوک نیازی به فضای بی‌کران دارد، چه جایی بهتر از صحرا و آسمان؛


خرید کتاب پیک جنوب
جستجوی کتاب پیک جنوب در گودریدز

معرفی کتاب پیک جنوب از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پیک جنوب


 کتاب سیر عشق
 کتاب مجموعه قصه های مزرعه
 کتاب آتشفشان کاراماکو
 کتاب مقصد نیویورک
 کتاب مجموعه رمان های روون
 کتاب ماکاموشی، پنجه ت رو بکش، کله پنیری!