کتاب گریگور و نشانگان رمزی

اثر سوزان کالینز از انتشارات نشر ویدا - مترجم: ریحانه عظیمی-داستان فانتزی

Gregor and the Marks of Secret (Underland Chronicles, #4), Suzanne Collins
عنوان: تاریخ اعماق زمین - کتاب 4 - گریگور و نشانگان رمزی؛ نویسنده: سوزان کالینز؛ مترجم: عاطفه احمدی؛ تهران، ویدا، چاپ اول و دوم 1392؛ در 296 ص؛ شابک: 9786002910370؛ موضوع: داستانهای علمی تخیلی از نویسندگان انگلیسی قرن 20 م


خرید کتاب گریگور و نشانگان رمزی
جستجوی کتاب گریگور و نشانگان رمزی در گودریدز

معرفی کتاب گریگور و نشانگان رمزی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گریگور و نشانگان رمزی


 کتاب موش کوچولو
 کتاب گریگور و نشانگان رمزی
 کتاب سرمگس و مگس خورخوره
 کتاب بذر جادو
 کتاب جویندگان مقبره 1
 کتاب خون الف ها