کتاب های فانتزی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های فانتزی
 کتاب استخوان های آب نباتی

کتاب استخوان های آب نباتی

اثر ناتالی لید از انتشارات پرتقال


 کتاب مایکل وی 9 (خائن)

کتاب مایکل وی 9 (خائن)

اثر ریچارد پل اوانز از انتشارات پرتقال


 کتاب سمندری که آواز خودش را شنید!

کتاب سمندری که آواز خودش را شنید!

اثر ریچل برایت از انتشارات مهرسا


 کتاب خانه ای بر لبه جادو

کتاب خانه ای بر لبه جادو

اثر امی اسپارکس از انتشارات مهرسا


 کتاب شکارچیان دارک هیل 4

کتاب شکارچیان دارک هیل 4

اثر کیت رابینسون از انتشارات مهرسا


 کتاب دار و دسته سوسکی : نقشه شکلاتی!

کتاب دار و دسته سوسکی : نقشه شکلاتی!

اثر کریستین تیلمن از انتشارات مهرسا


 کتاب The Left Hand of Darkness

کتاب The Left Hand of Darkness

اثر اورسلا کی لوگوین از انتشارات کاج بوک


 کتاب غیغولی

کتاب غیغولی

اثر عباس نیک نفس از انتشارات سروش


 کتاب سم نقره ای

کتاب سم نقره ای

اثر پاول پترویچ باژوف از انتشارات سروش


 کتاب قرقاول ترنتی

کتاب قرقاول ترنتی

اثر ویتالی بیانکی از انتشارات سروش