کتاب اگر اکنون می توانستی مرا ببینی

اثر سسیلیا آهرن از انتشارات پرسمان - مترجم: شهناز رافعی-داستان فانتزی

چه می‌شود اگر عشق درست جلوی چشمانت باشد و نتوانی آن‌ را ببینی؟

الیزابت تمام وقتش را وقف کار، سرپرستی از خواهرزاده‌‌ی شش ساله‌اش، لوک کرده است. در زندگی او، همه چیز جایی مشخص دارد. نظم و ترتیب زندگی او را چنان تحت کنترل درآورده که اجازه نمی‌دهد او در خاطرات تلخ گذشته‌اش غوطه‌ور شود.تا این‌که یک روز ایوان پا به زندگی الیزابت و لوک می‌گذارد؛


خرید کتاب اگر اکنون می توانستی مرا ببینی
جستجوی کتاب اگر اکنون می توانستی مرا ببینی در گودریدز

معرفی کتاب اگر اکنون می توانستی مرا ببینی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اگر اکنون می توانستی مرا ببینی


 کتاب اجساد استخوانی
 کتاب کتاب خوان عجیب و غریب
 کتاب آوای یخ و آتش 5
 کتاب نبرد خدایان 4
 کتاب نبرد خدایان 3
 کتاب نبرد خدایان 2