کتاب های فانتزی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های فانتزی
 کتاب بوته های آدم خوار

کتاب بوته های آدم خوار

اثر کنت اوپل از انتشارات پرتقال


 کتاب نوظهور

کتاب نوظهور

اثر بیانکا اسکاردونی از انتشارات کتابسرای تندیس


 کتاب دورهمی مومیایی ها

کتاب دورهمی مومیایی ها

اثر کری لوگان هولیهان از انتشارات پرتقال


 کتاب برگزیدگان

کتاب برگزیدگان

اثر ورونیکا راث از انتشارات کتابسرای تندیس


 کتاب یک بغل گرم برفی

کتاب یک بغل گرم برفی

اثر مسعود ملک یاری از انتشارات پرتقال


 کتاب خنیای خون

کتاب خنیای خون

اثر گرگ بر از انتشارات کتابسرای تندیس


 کتاب عزازیل

کتاب عزازیل

اثر آیزاک آسیموف از انتشارات پیدایش


 کتاب داستان یک دوست خیالی

کتاب داستان یک دوست خیالی

اثر اوئن کالفر از انتشارات پرتقال


 کتاب شکلات وحشی

کتاب شکلات وحشی

اثر لورا ریسا از انتشارات پرتقال


 کتاب خانه درختی 130 طبقه

کتاب خانه درختی 130 طبقه

اثر اندی گریفیتس از انتشارات هوپا